?

Log in

Previous Entry | Next Entry

Originally published at Світ бухгалтерського обліку. You can comment here or there.

Перелік змін та доповнень (версія 1.29) (станом на 12.08.2010)

!!!УВАГА!!!

В процесі встановлення оновлення будуть видалені попередні версії Excel-файлів документів, які на даний момент не використовуються оскільки вони втратили чинність, або замінені іншим прикладом формування електронного документа:

 • ПДВ(переробн)_Дод1_Розрах_кориг_сум_ПДВ_ДПАУ_28-04-2009_N221(7).xls
 • ПДВ(переробн)_Дод2_Розш-ка_под-их_зоб_та_кр-ту_ДПАУ_28-04-2009_N221(2).xls
 • ПДВ(скор)_Дод2_Розш-ка_под-их зоб_та_кр-ту(1).xls
 • ПДВ(скор)_Дод2_Розш-ка_под-их зоб_та_кр-ту_ДПАУ_21-01-2009_N8.xls
 • ПДВ(спец)_Дод2_Розш-ка_под-их_зоб_та_кр-ту_ДПАУ_12-05-2010_N313(1).xls
 • ПДВ_Дод5_Розш-ка_под-их зоб_та_кр-ту.xls
 • ПДВ_Дод1_Розрах_ кориг_сум ПДВ_ДПАУ_21-01-2009_N8.xls
 • Реєстр_отр_вид_под_накл(2).xls
 • РОЗРАХУНОК КОРИГУВАННЯ СУМ ПДВ.xls
 • J1201501.xls
 • ПДВ_Дод1_Розрах_ кориг_сум ПДВ_ДПАУ_12-05-10_N313(8).xls

У разі потреби у збереженні зазначених файлів оберіть компонент для встановлення «резервне копіювання». В папці «_backup\РРРРММДД-ЧЧ_ХХ_СС» буде створено архівний файл doc_example.zip зі збереженими Excel-файлами, де РРРРММДД-ЧЧ_ХХ_СС – рік, місяць, день, час створення архіву.

Перелік змін та доповнень (версія 1.29) (станом на 12.08.2010)

Програмні модулі:
На виконання вимог, які викладені в листі ДПА України від 16.07.10 № 28-0517/137 “Про внесення змін до ПЗ” надана можливість платникам податків (фізичним особам) формувати файли податкових накладних, додатків до них та реєстрів отриманих та виданих податкових накладних для відправки з літерою “F”.

Нові документи:
Приклади формування електронних документів (Excel-файли):

 1. ПДВ_Дод1_Розрах_ кориг_сум ПДВ_ДПАУ_12-05-10_N313(8).xls – “Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість” – зведений файл з можливістю вибору відповідних режимів оподаткування;
 2. ПДВ_Дод5(Дод2)_Розш-ка_под-их зоб_та_кр-ту(звед)(2)).xls – “Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів” – зведений файл для формування додатка № 5 або додатків № 2 з можливістю вибору відповідних режимів оподаткування;
 3. Реєстр_отр_вид_под_накл(4).xls – “Реєстр отриманих та виданих податкових накладних” – зведений файл з можливістю вибору відповідних режимів оподаткування.

Документи:

 1. J0803501 – “Розрахунок збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження” (постанова КМ України від  19.05.2010 № 352)
 2. J0813501 – “Додатковий розрахунок збору, що сплачується підприємством, яке є замовником будівництва нових ядерних установок або об’єктів з видобування і переробки уранових руд” (постанова КМ України від  19.05.2010 № 352)

Версії документів:

 1. J0700205/F0700205 – «Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належить резиденту України і знаходяться за її межами» – на звернення Департаменту контролю за фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД документ доповнено додатковими полями для внесення сум прописом в колонки 5 та 6 таблиць. Версія починає діяти з 3-го кварталу 2010 року.
 2. Відповідно Порядку ведення реєстру отриманих та виданих податкових накладних, який затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 30 червня 2005 р. № 244 (із змінами і доповненнями, внесеними наказами Державної податкової адміністрації України від 26 січня 2007 року № 30, від 26 жовтня 2009 року № 582) доопрацьовано формування електронних форм реєстрів отриманих та виданих податкових накладних в частині надання можливості самостійного занесення платниками податків порядкового номеру податкової накладної в графу 1. Наступні версії починають діяти з податкового періоду – вересень 2010 року:

 • J1201504/F1201504 – “Реєстр отриманих та виданих податкових накладних”
 • J1200804 – “Реєстр отриманих та виданих податкових накладних (переробного підприємства)”
 • J1209003 – “Реєстр отриманих та виданих податкових накладних (спеціальних режимів оподаткування)”
 • J1209402 – “Реєстр отриманих та виданих податкових накладних (сільськогосподарського підприємства, яке не обрало спеціальний режим оподаткування (п.11.21 Закону))”

Коригування існуючих форм, шаблонів та даних:
Довідники:

 1. spr_sti – “Довідник інспекцій” – оновлений станом на 14.07.2010 року.

Форми для вводу (XSL):

 1. J0600906/F0600906 – “Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання води, в тому числі використання води теплоелектростанціями з прямоточною системою водоспоживання, та використання поверхневих і підземних вод, які входять до складу напоїв з 30.04.10 по 30.06.10 рр” – . додано можливість внесення відмітки ЖКГ
 2. J0690905/F0690905 – “Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання води, в тому числі використання води теплоелектростанціями з прямоточною системою водоспоживання, та використання поверхневих і підземних вод, які входять до складу напоїв з 01.01.10 по 29.04.10 рр” – . додано можливість внесення відмітки ЖКГ

Документи для друку:
1. J1201002/F1201002 – “Податкова накладна” – видалено друк значень у графі 11 “Загальна сума коштів, що підлягає оплаті” та номерів у графі 1 “Розділ” по рядках гумової таблиці у відповідності до наказу ДПА України від 30.05.1997 № 165 (із змінами і доповненнями, внесеними наказами Державної податкової адміністрації України від 8 жовтня 1998 року № 469, від 2 серпня 2001 року № 311, від 30 червня 2005 року № 244).
2. B друкованому вигляді при відсутності ідентифікаційного коду керівника та бухгалтера друкуються пусті комірки:

 • - J0200109/F 0200109 – “Податкова декларація з податку на додану вартість”;
 • - J0217002/F 0217002 – “Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок” (Додаток 5 до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість);
 • - J0200808 – ” Податкова декларація з податку на додану вартість (переробного підприємства)”;
 • - J0209002 – “Податкова декларація з податку на додану вартість (скорочена)”;
 • - J0209401 – “Податкова декларація з податку на додану вартість (спеціальна)”;
 • - J0287003 – “Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок(до декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства))” (Додаток 3 до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість);
 • - J0294101 – “Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної)” (додаток 1 до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної));
 • - J0294201 – “Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів” (Додаток 2 до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної))”;
 • - J0294701 – “Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок(до декларації з податку на додану вартість (спеціальної))”(Додаток 7 до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість);
 • - J0297002 – “Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (до декларації з податку на додану вартість (скороченої))”(Додаток 4 до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість).

3. J0500102/F0500102 – “Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку,і сум утриманого з них податку”(ф.1ДФ) – додано ідентифікатор документу, у шапці в полі звітний період додано надписи “квартал” та “року”
4. J0600906/F0600906 – “Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання води, в тому числі використання води теплоелектростанціями з прямоточною системою водоспоживання, та використання поверхневих і підземних вод, які входять до складу напоїв з 30.04.10 по 30.06.10 рр” – . додано можливість друку відмітки ЖКГ
5. J0690905/F0690905 – “Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання води, в тому числі використання води теплоелектростанціями з прямоточною системою водоспоживання, та використання поверхневих і підземних вод, які входять до складу напоїв з 01.01.10 по 29.04.10 рр” – . додано можливість друку відмітки ЖКГ
6. J0285102 -”Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів” – додано в шапку документу поле 014 – “Спеціальний режим оподаткування переробного підприємства”
7. J1104302 – ” Звіт про цільове використання сировини, матеріалів, предметів, устаткування та обладнання, звільнених від обкладання ввізним митом, і устаткування та обладнання, звільнених від обкладання податком на додану вартість” – зроблено форматування, додано ідентифікатор документу, в таблиці 2 виправлено об”єднання колонок 9 та 10

Приклади формування електронних документів (Excel файли):
Надана можливість формування електронних документів для 27-го регіону:

 1. 1ДФ.xls “Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку”;
 2. ЗВР-1(РРО_КОРА)(2).xls – “Звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)”.
 3. Реєстр_отр_вид_под_накл(3).xls – “Реєстр отриманих та виданих податкових накладних”

Завантажити з сайту ДПАУ

Latest Month

June 2011
S M T W T F S
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Tags

Powered by LiveJournal.com
Designed by Lilia Ahner